Zapytanie ofertowe w zakresie doradztwa, link z informacjami tutaj:
– Zapytanie ofertowe UNEX