REGULAMIN KONKURSU PROFAP PODCZAS ARENA DESIGN 2010

Regulamin konkursu firmy Profap podczas arena DESIGN 2010

W dniu 27.05.2010 r. firma Profap ogłasza konkurs:

Postanowienia ogólne:
1. Organizatorem Konkursu jest firma Profap/ U-NEX Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 30-390, ul. Zawiła 57 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000046856, NIP: 625-21-72-488,
zwaną w dalszej części umowy Organizatorem.
2. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i przeprowadzony zostanie na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich (ul. Głogowska 14, Poznań) podczas trwania arena Design 2010, w terminie od 27.05.2010 r. do 30.05.2010 r.
3. Miejsce składania kuponów konkursowych:
specjalnie oznaczone urny konkursowe rozmieszczone na terenie MTP, ul. Głogowska 14, Poznań

Uczestnicy konkursu:
1. Konkurs ma charakter otwarty, może w nim wziąć udział każda osoba pełnoletnia.
2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższych rodzin.
3. Dany Uczestnik konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę z konkursowej puli.
4. Laureat konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora i partnerów na stronie internetowej odpowiedzi konkursowej oraz imienia i nazwiska zwycięzcy.

Zadanie konkursowe:
1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
Poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe: „Kto jest gościem specjalnym arena Design 2010?”. Następnie czytelnie wypełniony kupon wrzucić do specjalnie oznaczonych urn. Nagrody otrzymają osoby wyłonione droga odliczania poprawnie uzupełnionych kuponów – kupon nr 100, 300 oraz 500.

Jury konkursowe:
1. W Jury Konkursu zasiądą:
Prezes firmy Profap – Leszek Górski
Przedstawiciel wydawnictwa Te-Jot; marketing manager – Olga Kisiel-Konopka
Dyrektor Profundo PR – Michał Mrożewski

Odbiór nagród:
1. Nagrodami są trzy komody ze specjalnej kolekcji przygotowanej na arenę design 2010 ufundowane przez firmę Profap:

Komoda ARA Classico (dwudrzwiowa) – 600 zł brutto
Komoda ARA Noce (czterodrzwiowa) – 700 zł brutto
Komoda ARA Ebano (czterodrzwiowa) – 700 zł brutto

Dodatkowo, roczna prenumerata miesięcznika „Weranda” – 70,80zł brutto

2. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na gotówkę.
3. Nagrody zostaną dostarczone w ciągu 60 dni od ogłoszenia listy nagrodzonych na koszt Organizatora, lub w trybie ustalonym z laureatem.
4. Nagroda zostanie wydana za pokwitowaniem. W celu dokonania identyfikacji osoby uprawionej do odbioru nagrody, winna ona okazać dokument tożsamości zgodny z danymi zawartymi na przesłanym kuponie konkursowym.

Postanowienia końcowe:
1. Dokonując zgłoszenia, uczestnik konkursu potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursu zawarte w niniejszym regulaminie.
2. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w kuponie konkursowym w celu realizacji konkursu oraz działań marketingowych firmy Profap. Dane osobowe Uczestników konkursu przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. z 1997 r.,nr 133, poz. 833 z późniejszymi zmianami).
3. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Wszelkie spory związane z niniejszym konkursem będą rozpoznawane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
5. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz opublikowany na stronie www.profap.com

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie i życzymy powodzenia.

Więcej

PIXEL W FINALE KONKURSU ‚TOP DESIGN AWARD 2010’

Komoda PIXEL została nominowana do ostatniego etapu konkursu ‚Top Design Award 2010’, a tym samym do udziału w wystawie w ramach ‚Arena Design 2010’. Awans do kolejnego etapu jest również jednoznaczny z przyznaniem komodzie marki Profap prestiżowego znaku ‘Top Design Award 2010′, potwierdzającego jakość i walory wzornicze produktu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi już 27 maja 2010 r.

Więcej

PIXEL

Komoda PIXEL została nominowana do ostatniego etapu konkursu ‚Top Design Award 2010’, a tym samym do udziału w wystawie w ramach ‚Arena Design 2010’. Awans do kolejnego etapu jest również jednoznaczny z przyznaniem komodzie marki Profap prestiżowego znaku ‘Top Design Award 2010′, potwierdzającego jakość i walory wzornicze produktu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi już 27 maja 2010 r.

Więcej

RUSZA WROCŁAWSKI FESTIWAL „Myśl eko, żyj eko”

8 kwietnia 2010 r. we Wrocławiu rozpoczyna się festiwal „Myśl eko, żyj eko”, który potrwa, aż do 28 kwietnia. Bogaty program wydarzenia, obejmującego całe miasto, przewiduje szereg imprez, wystaw oraz dyskusji mających na celu rozwijanie świadomości ekologicznej mieszkańców, a także szerzenie coraz bardziej popularnych idei ‘slow’, ‘fair trade’ i ‘swapping’. Jednym z elementów festiwalu będzie wystawa „Proekodizajn”, prezentująca polskie projekty związane z ideologią ‘eko’, w tym minimalistyczną komodę PIXEL, firmy Profap. 

Więcej

PIANO – NAJLEPSZA SYPIALNIA ROKU 2010

Rozstrzygnięto konkurs „Produkt Roku 2010” branżowego miesięcznika „Meble Plus”. Ponad 100 zgłoszonych produktów walczyło o zwycięstwo w 15 kategoriach tematycznych. Jedną z głównych nagród VIII edycji prestiżowego konkursu zdobyła sypialnia PIANO firmy Profap.

Więcej

ZALICYTUJ KOMODĘ PIXEL NA RZECZ WOŚP

Już po raz drugi firma Profap wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku na internetową aukcję Allegro postanowiła przekazać nowoczesną, proekologiczną komodę PIXEL zaprojektowaną przez studio Platform. Serdecznie zapraszamy do licytacji.

Więcej

PIERWSZE INTERNETOWE TARGI WNĘTRZ

W dniach 16-22 listopada 2009 r. odbędzie się pierwsza ogólnopolska edycja Internetowych Targów Wnętrz. Będzie to idealna okazja do zapoznania się z nowościami z branży mebli oraz aktualnymi trendami w aranżacji wnętrz. Jednym z wystawców będzie firma Profap.

Więcej